Expoziția de bază  //  Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamţ

Muzeul de Istorie si Arheologie Piatra-Neamt
Expoziția de bază a Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamţ

Sala precedenta


Sala urmatoare

Sala XVII

Piese interesante prezente în expoziţia muzeului sunt cele de la Doina, de la necropola medievală din secolele XIII-XIV, care, de altfel, suprapune o necropolă aparţinând culturii Noua, dar şi o aşezare carpică. Este vorba de şapte plăcuţe de diademă ce prezintă un decor cu motive geometrice sau zoomorfe, acestea întâlnindu-se destul de des în veacurile XIII-XIV.

Aşezarea medievală de la Dărmăneşti (astăzi cartier al oraşului Piatra-Neamţ) este şi ea prezentă în expoziţie prin artefacte care au compus inventarul necropolei, datată în utlimul sfert al veacului al XIV-lea şi primele decenii ale secolului al XV-lea. În principal, este vorba de şapte inele de tâmplă, patru şiraguri de mărgele, două pandantive din cupru şi un vas tip borcan. Descoperirea necropolei de la Dărmăneşti vine să întregească atestarea documentară a aşezării din 1462.

Tot din secolul al XV-lea face parte şi impresionantul lot de vase medievale de la Izvoare, prezente în expoziţie într-un număr de peste 20. Remarcabil este faptul că majoritatea vaselor, care se încadrează cronologic în secolul al XV-lea, au fost descoperite intacte. Locul descoperirii, care constituia o anexă gospodărească a unei case, fiind un fel de pivniţă sau depozit pentru olărie şi alimente din secolul al XV-lea, dovedeşte existenţa unor meşteri olari în acest sat.

Cercetările arheologice de la Curtea Domnească din Piatra-Neamţ ne-au îngăduit expunerea unor numeroase artefacte. Astfel, în sală sunt expuse piese ceramice, fragmente de cahle, un cercel de aramă, nouă năsturei, trei mânere de os, o conductă din ceramică, dar şi un vârf de săgeată. Împreună cu obiectele din depozit, cu ruinele Curţii Domneşti, dar şi cu informaţia documentară, acestea sunt în masură să contureze, într-o măsură destul de mare, istoricul acestei curţi ridicate în vremea lui Ştefan cel Mare.

De la Borniş, din cele două straturi de locuire medievală, cel din veacurile XIV-XV şi cel din secolele XVI-XVII, provin un mare număr de obiecte feudale, cum ar fi: vase tip borcan, capace, căni, dintre care una trilobată, fragmente de cahle, baldachini, vârfuri de săgeată, cârlige, cuţite, ace de cusut, catarame. Obiectele de podoabă sunt date de un cercel cu fluturaş şi cinci cercei simpli. De asemenea, inventarul celor zece locuinţe cercetate au pus în evidenţă existenţa unui cuptor de copt pâine din secolul al XV-lea, precum şi principalele ocupaţii ale locuitorilor: creşterea animalelor, agricultura, pescăritul, olăritul.

Pe lângă acestea, mai sunt expuse numeroase obiecte provenite de la Giuleşti (elemente de construcţie de la sfârşitul secolului al XIV-lea), binecunoscuta reşedinţă a lui „Dzula Capitaneus” de la 1384, de la Dolheşti (vase şi fragmente de cahle din secolul al XVII-lea), Soci (unelte din secolul al XVII-lea), Şerbeşti (un lacăt masiv cu stema Cantacuzinilor, dar şi două vârfuri de săgeată).

Armamentul este exemplificat prin numeroase vârfuri de săgeţi, de suliţă şi lance, de scări de şa, pinteni, calotă cu zale, fragmente de zale, topoare de luptă, săbii, dar şi de un cui de luptă, încadrate cronologic în secolele XV-XVII şi care provin de la Curtea Domnească din Piatra-Neamţ, Războieni, Şerbeşti şi Soci.

De departe, un loc aparte îl ocupă tezaurul de la Buruieneşti găsit întâmplător în locul numit „Calvar”, acest tezaur reprezintă un depozit de bijutier format din monede, lingouri şi podoabe de argint. Descoperirea acestuia oferă un jalon cronologic demn de reţinut şi constituie un posibil model de apreciere a circulaţiei monetare din Moldova la începutul veacului al XV-lea. Atunci, în urma reformei monetare din vremea lui Alexandru cel Bun, din anii 1408-1409, monedele vechi moldoveneşti au fost retrase de pe piaţa internă pentru a fi topite, atât în atelierele bijutierilor, cât şi în cele ale visteriei ţării.

Un alt tezaur de monede îl constituie cel de la Netezi. Scos la iveală în mod întâmplător în vara anului 1981, tezaurul cuprinde un număr de 514 monede, dintre care: 432 dinari maghiari emişi în vremea lui Matei Corvin şi a lui Vladislav al II-lea, 43 de tripli groşi de la Sigismund al II-lea, Ştefan Bathory, Sigismund al III-lea Vassa, 19 aspri din Imperiul Otoman ce datează din secolul al XVI-lea şi 20 de taleri, emisiuni ale Imperiului Romano-German din acelaşi veac. Tezaurul, situat în apropierea vechilor curţi boiereşti ale lui Bratul Netedul a fost îngropat ulterior anului 1596, de când datează ultima emisiune monetară. Din acestea sunt expuse un număr de 33 monede.

Sala XVIII

Printre cele mai importante exponate din această sală se numără uşa de la Tazlău. Piesă sculptată în lemn, aceasta datează, după cum o dovedeşte inscripţia, de la sfârşitul veacului al XVI-lea. Din acelaşi registru fac parte şi fragmentele de broderie cu argint descoperite în urma cercetărilor arheologice de la Mănăstirea Tazlău. Artefactele datează din secolul al XVII-lea. Tot de aici, şi cu acelaşi prilej, a fost descoperită şi o floare de mireasă ce datează din secolul al XVI-lea.

Alături de acestea mai trebuie amintite şi vasele liturgice de la Mănăstirea Secu din veacul al XVIII-lea, dar şi costumele preoţeşti de la Mănăstirea Secu şi Mănăstirea Sihăstria care datează din acelaşi secol. Un loc aparte îl ocupă în acest context şi cele trei cruci-relicvarum. Ne referim la cea de la Bâtca Doamnei şi cea de la Biserica Sfântul Ioan Domnesc, ambele din secolul al XIII-lea, precum şi cea de la Cândeşti, datată în secolele XIII-XIV.

O piesă interesantă o reprezintă „Cobzarul” de la Tg. Neamţ. Aceasta reprezintă o cahlă antropomorfă, care datează de la sfârşitul veacului al XV-lea, rolul ei fiind acela de a împodobi soba, utilizându-se la coronamentul unei astfel de structuri. Este o piesă destul de  rară, dacă e să ne gândim la faptul că astfel de reprezentări antropomorfe sunt în număr de cinci.

Sala XIX

Elementul central al acestei săli îl constituie reconstituirea unei sobe medievale. Soba reconstituită aici, este una descoperită la Tg. Neamţ, datând din a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Prin construcţie şi elementele componente aceasta se înscrie în evoluţia sobelor din cahle pe plan românesc, dar şi european, atât din punct de vedere tipologic, cât şi cronologic. De altfel, soba de la Tg. Neamţ constituie una dintre cele mai timpurii construcţii de acest gen descoperite până acum la răsărit de Carpaţi.

Reconstituirea sa ne permite încadrarea în marea familie a sobelor gotice timpurii, în formă de turn de cetate. Realizată din cahle simple, îngrijit executate, cu forme strict funcţionale, dar şi din piatră şi lut, acesta din urmă fiind un simplu liant, soba nemţeană reprezintă o etapă importantă în trecerea de la forme simple, cu cahle-oală încastrate într-un corp de lut, la cele mai elaborate, cu corpul structurat în volume distincte (camera de ardere, camera inferioară şi cea superioară de încălzire, precum şi coronamentul).

Importantă nu este numai soba, ci şi locuinţa de la Tg. Neamţ. Aceasta este una de tipul celor semi-îngropate, formată dintr-o singură încăpere şi realizată din stâlpi rotunzi din lemn de stejar fixaţi pe tălpi de lemn, tot din stejar. Locuinţa este una dintre cea mai mare de acest fel descoperită în mediul urban din Moldova.

În această sală sunt expuse, de asemenea, diferite tipuri de cahle, de la cele de tip oală, cum sunt exemplarele de la Tg. Neamţ, până la cele mai elaborate, realizate în relief, cu sau fără smalţ, cum ar fi cele de la Borniş, Dolheşti sau Piatra-Neamţ – Curtea Domnească. O cahlă interesantă, căreia i s-a păstrat şi piciorul de montare, este cea de la Cetatea Neamţ. Datată în secolul al XV-lea, cahla, înfrumuseţată de un smalţ verde, prezintă în câmp un leu rampant. De altfel, cahlele expuse în această sală sunt încadrate din punct de vedere cronologic veacurilor XV-XVII.

Sala XX

Cuprinde mărturii ale evenimentelor importante ce s-au desfăşurat şi pe meleagurile noastre: revoluţiile de la 1821 şi 1848, Unirea Principatelor (1859), epoca lui Cuza vodă. Materialul muzeistic este bogat şi variat: arme, călimări, steaguri, steme, imagini, hărţi, obiecte aparţinând unor mari personalităţi istorice, mărturii contemporane cu evenimentele menţionate reflectând cât mai fidel atmosfera secolului al XIX-lea.

Atrag atenţia în mod special câteva exponate cum ar fi: o călimară de brâu cu pană, o salbă turcească (începutul secolului XIX), rigla de măsurat, unicat, (1851) din metal cu capul de bour pe ea şi fotoliul aparţinând familiei Cuza de la Ruginoasa.

Trebuie evidenţiat şi momentul dedicat prezenţei doamnei Elena Cuza la Piatra-Neamţ ce cuprinde o serie de obiecte personale: faţă de masă cu monogramă, batistă brodată folosită de principesa Elena Cuza, pahar de cristal, plic ferpar, măsuţă din lemn, fotografie Elena Cuza, medalii, ştampile, lampă cu picior de porţelan (sec. XIX).

Sala XXI

Cuprinde mărturii istorice despre luptele pentru câştigarea independenţei de stat a României şi domnia lui Carol I.

În sală sunt expuse o panoplie cu arme albe şi de foc, drapele din vremea lui Carol I, steag otoman capturat. De asemenea trebuie amintite o serie de, medalii („Apărătorii Independenţei”, „Carol I”, „Meritul Sanitar”, „Serviciul Credincios” medalia comemorativă Proclamarea Independenţei ), plachete, brevete, simboluri al regalităţii şi statueta din bronz a lui Carol I (piesă unicat).

Sunt etalate două uniforme complete de ofiţer respectiv de dorobanţ folosite în perioada Războiului de independenţă şi ordinele „Coroana României”, „Steaua României” conferite pentru fapte de arme.

Sala XXII

Sala XXII cuprinde mărturii istorico-muzeistice referitoare la participarea României la Războiul de Reîntregire dar şi aspecte legate de dezvoltarea economică a judeţului Neamţ (sfârşitul sec. XIX-începutul sec. XX).

Dintre exponate amintim în primul rând pe cele care au aparţinut unor personalităţi militare locale – sublocotenentul Gheorghe Ante sau locotenent Şoimaru Gheorghe (fotografii, manuscris cu poezii sau obiecte personale-busolă, lulea, pipă). Participarea la primul război mondial este ilustrată de două uniforme originale (de soldat, respectiv de ofiţer) dar şi de alte efecte militare (căşti militare, muniţie de război, centură de ofiţer, pistoale etc).

În ceea ce priveşte decoraţiile şi ordinele militare, acestea sunt bine reprezentate (atât ca număr cât şi ca importanţă). Atrag atenţia, în special, ordinul militar Mihai Viteazul şi ordinul rusesc Sfântul Stanislas (obţinută de col. Ioan Ştefănescu).

Momentul Marii Uniri din 1918 este marcat printr-o serie de obiecte deosebite: o călimara cu toc şi coup-papier de argint (cu semnătura regelui Ferdinand), o plachetă cu regina Maria, o medalie „Ferdinand – Rege al României”, placheta „Semicentenarul Unirii Transilvaniei cu România”, plachete comemorative ale unirii Bucovinei cu România (Cernăuţi-90 ani de la unire).

În sală sunt surprinse aspecte de istorie locală fie prin prisma abordării unor personalităţi aşa cum este cazul lui Dimitrie Leonida (este expus documentul numit „Studiu unei uzine hidroelectrice la Stejaru (lângă Bicaz)”şi teodolitul folosit la măsurătorile de la Bicaz, pentru amplasarea hidrocentralei), fie prin intermediul unor instituţii aşa cum este farmacia Vorel.

Holul XXII-XXIII

Judeţul Neamţ moşteneşte o bogată tradiţie culturală datorată unor personalităţi marcante ale culturii şi ştiinţei româneşti, care au trăit sau au activat pe aceste meleaguri.

În acest sens îi amintim pe entomologul Aristide Caradja, muzicologul Gavriil Galinescu, preotul-arheolog Constantin Matasă şi scriitorii Calistrat Hogaş, Dumitru Almaş, Mihail Sadoveanu. În expoziţie sunt etalate materiale aparţinând profesorului Grigore Capşa şi învăţătorului Vasile Florea.

Dintre exponate se remarcă caietul cu însemnări din 1928 privind activitatea Casei Naţionale „Regina Maria”, actul comemorativ de înfiinţare a aceleiaşi instituţii cu semnăturile preşedintelui, generalul Gheorghe Dragu şi a membrilor societăţii Casei Naţionale (printre care Leon Mrejeru, col. Alexandru Fotin şi maior Constantin Ionescu) ca şi bustul primarului Nicu N. Albu realizat de sculptorul Ioan Schmidt-Faur.

Sala XXIII

Dedicată în întregime celui de-al doilea Război Mondial cuprinde echipament militar, ordine (Coroana României, Steaua României, Meritul Sanitar), medalii, brevete şi obiecte personale care au aparţinut unor personalităţi militare importante atât pe plan local cât şi pe plan naţional.

Amintim în acest sens pe generalii Constantin D. Durican, Gheorghe Vasilescu, Nicolae Dăscălescu, Constantin Buniș și Gheorghe Șoimaru dar şi pe sublocotenenţii Mihai Oprea, Gheorghe Todicescu sau pilotul Ioan Corbu.

Dintre exponate remarcăm pelerina ordinului Mihai Viteazul aparţinând colonelului Gheorghe Ante, ordinul Mihai Viteazul (model 1941 si 1944), un coif militar de paradă, ordinul Vulturul german cu spade clasa a III-a sau machetele de avioane realizate de pilotul Corbu.

Sala XXIV

Cuprinde un număr mare de arme albe şi de foc din secolele XVIII-XX.

Dintre acestea atrag atenţia săbiile pentru ofițeri care prezintă pe lamă stema regală şi cifra lui Carol I, un stilet cu lama cromată și caneluri pe ambele fețe și cu cifra regelui Mihai I al României dar și săbiile realizate în atelierele de la Toledo și Solingen.

Dintre armele de foc amintim pistoalele de tip Steyr-Mannlicher, arma de tip ZB, model 1924, calibru 8 mm şi pistolul mitralieră Oriţa.


Sălile XXV-XXVI

Cabinetul numismatic