Expoziții internaționale  //  Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamţ

Muzeul de Istorie si Arheologie Piatra Neamt
Patrimoniu preistoric nemţean în mari expoziţii internaţionale

Începând cu anul 1994, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ a participat cu piese şi specialişti la o serie de expoziţii internaţionale, îndeosebi la cele coordonate de Muzeul Naţional de Istorie a României, după cum urmează: Der Doem der Daciërs, Rotterdam / Goldhelm Schwert und Silberschätze, Frankfurt-am-Main (1994); I Daci, Florenţa şi Trieste (1997); Gods and Heroes of the Bronze Age. Europe at the time of Ulysses, Copenhaga (1998) / Götter und Helden der Bronzezeit. Europe im Zeithalter der Odysseus, Bonn (1999) / L’Europe au temps d’Ulysse. Dieux et héros de l’Age du Bronze, Paris (1999) / ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ. Η Ευρώπη στις ρίζες του Οδυσσέα, Atena (2000); Steinzeitkunst. Frühe Kulturen aus Rumänien / A l’aube de l’Europe. Les grandes cultures néolithiques de la Roumanie – Historisches Museum Olten (Olten, Elveţia) 2008; The Lost World of the Old Europe în cadrul Institute for the Study of the Ancient World, New York, 2009- 2010.

În afara acestora, în 2009-2010, alături de alte instituţii de profil din ţară, instituţia noastră a colaborat la organizarea a două expoziţii internaţionale: Cucuteni-Trypillia. A Great Civilization of Old Europe – Palazzo della Cancelleria (Vatican) 2008-2009 şi Cucuteni Culture – Art and Religion / Kultura Cucuteni – Sztuka i Religia – Muzeum Górnośląskie Bytom şi Muzeul Naţional din Varşovia – Polonia, 2008-2009.

Expoziţia Reichtümer aus 6000 Jahren rumänischer Vergangenheit - Goldhelm Schwert und Silberschätze s-a desfăşurat între 29 ianuarie - 17 aprilie 1994 la „Museum für Vor- und Frühgeschichte – Archäologisches Museum der Stadt Frankfurt am Main” – Schirn Kunsthalle Frankfurt - proiectul a apărut la iniţiativa Muzeului Naţional de Istorie a României în colaborare cu Museum für Vor- und Frühgeschichte – Archäologisches Museum der Stadt Frankfurt am Main, sub înaltul patronaj al Preşedintelui României, al cărui mesaj de apreciere a deschis catalogul dedicat expoziţiei. Piesele care au provenit de la instituţia noastră s-au încadrat conceptului general de tezaur, fiind vorba de două vase cu suport Cucuteni A, de la Poduri Dealul-Ghindaru (jud. Bacău), vasul cu colonete Cucuteni A de la Izvoare (jud. Neamţ), macheta de sanctuar şi cele trei figurine antropomorfe aparţinând fazei Cucuteni B de la Ghelăieşti (jud. Neamţ) şi cele trei vase de aur care alcătuiesc Tezaurul de la Rădeni (jud. Neamţ).

Anul 1997 avea să fie unul plin de rezonanţă pentru activitatea expoziţională a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ - o serie de exponate din categoria Tezaur aparţinând instituţiei noastre au fost selectate în vederea participării la o expoziţie dedicată perioadei antice, intitulată „I Daci”, organizată la Florenţa, în Palazzo Strozzi, în perioada 26 martie-29 iunie 1997. Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ a fost reprezentat prin intermediul celor trei cupe care alcătuiesc tezaurul de la Rădeni, care deschid de altfel catalogul expoziţiei (catalog 2-4), iar Muzeul de Istorie Roman s-a bucurat de această dată de cea mai amplă reprezentare, situl arheologic de la Brad oferind nu mai puţin de 100 de exponate (metalurgie, os, ceramică – catalog nr. 664-764) de o mare însemnătate pentru ilustrarea culturii materiale şi spirituale a dacilor din regiunea aflată la est de Carpaţi.

A doua parte a anului 1997 reprezintă un moment de mare însemnătate pentru Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ, acesta fiind organizatorul principal al celei dintâi şi unicei, expoziţii externe, de până atunci, referitoare la cultura Cucuteni: Cucuteni.

The Last Great Chalcolithic Civilization of Europe / Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΑΛΚΟΛΙΘΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, deschisă la Thessaloniki în lunile septembrie-decembrie, când oraşul a avut calitatea de capitală culturală a Europei. Expoziţia a fost deschisă la Archaeological Museum of Thessaloniki, Grecia, în perioada 21 septembrie - 31 decembrie 1997, fiind organizată sub înaltul patronaj al Ministerului Culturii din România, al Academiei Române şi a Ministerului Elen al Culturii cu contribuţia Departamentului de Antichităţi Preistorice şi Clasice a Ministerului Elen al Culturii, Comitetului Elen Naţional al I.C.O.M., Centrului Internaţional de Cercetare a Culturii Cucuteni Piatra-Neamţ, Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Bucureşti, Institutului de Arheologie Iaşi şi Muzeului Arheologic din Thessaloniki. Cele 254 de obiecte care au constituit tema centrală a acestei expoziţii au provenit, în principal, de la Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ. Lucrarea realizată cu ocazia acestui eveniment, primul catalog expoziţional destinat în totalitate ultimei mari civilizaţii a Europei Vechi, reprezintă în fapt o monografie de excepţie la care au contribuit dr. Dan Monah, dr. Felicia Monah, dr. Cornelia-Magda Mantu şi dr. Gheorghe Dumitroaia, cele 245 de pagini ale catalogului oferind o minunată transpunere în misterul şi eleganţa multitudinii de forme şi decoruri a ceramicii cucuteniene şi totodată o rafinată sinteză a ceea ce pentru mai mult de un mileniu şi jumătate a constituit în evoluţia umanităţii fenomenul Cucuteni. Publicul larg prezent la această manifestare a venit pentru prima dată în contact cu complexul de cult cunoscut sub numele de „Soborul Zeiţelor” din faza Precucuteni II, descoperit în aşezarea de la Poduri-Dealul Ghindaru, cu „Gânditorul” de la Târpeşti, din faza Precucuteni III, cu vestitul vas antropomorf „Hora de la Frumuşica”, din faza Cucuteni A2, cu „vasul cu colonete” de la Izvoare, din faza Cucuteni A3 (devenit efigia oficială a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ), cu „Tezaurul de la Brad”, din faza Cucuteni A3, cu macheta de sanctuar şi cele trei figurine antropomorfe care alcătuiesc complexul de cult de la Ghelăieşti-Nedeia, din faza Cucuteni B1, cu alte vase pictate sau figurine din aşezările cercetate de-a lungul anilor de specialiştii muzeului nemţean, pentru a sublinia doar câteva dintre capodoperele ce au poposit cu prilejul acestei expoziţii în capitala culturală europeană a anului 1997.

De-a lungul ultimelor şase decenii care s-au scurs, Consiliul Europei a organizat aproape în fiecare an o expoziţie care să prezinte cele mai însemnate realizări ale artei şi culturii europene. În fiecare dintre acestea s-au împletit în mod armonios atât principalele curente artistice din cele mai vechi timpuri şi până azi, dar şi multe dintre aspectele interdependenţei dintre artă şi civilizaţie. Scopul acestor expoziţii nu a fost numai acela de a spori conştientizarea importanţei acestei însemnate moşteniri, cât mai ales de a stimula sentimentul că suntem în acelaşi timp părtaşi atât ai acestei moşteniri comune, cât şi a unui destin comun. Cu toate că s-au înscris în aceeaşi serie fiecare dintre expoziţii, în parte, au evidenţiat aspectul lor european distinctiv, însă conform părerii specialiştilor, niciodată nu s-au individualizat mai pregnant decât cu ocazia expoziţiei dedicate epocii bronzului „Gotter und Helden der Bronzezeit. Europa in Zeitalter des Odysseus”, Copenhaga , Bonn , 1998-1999 / Gods and Heroes of the Bronze Age. Europe at the time of Ulysses /ΘΕΟІ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ. Η Ευρώπη στις ριζες του Οδυσσέα / Dieux et Héros de l’Âge du Bronze. L’Europe au temps d’Ulysse. Împărţită în cinci secţiuni expoziţia s-a concentrat asupra unor elemente din cadrul acestei perioade, care au constituit o influenţă decisivă în dezvoltarea civilizaţiilor apusene.

Cele cinci secţiuni sunt structurate astfel: 1. Aventurieri şi călători ai epocii bronzului; 2. Eroii în palatele lor; 3. Eroii: Viaţa şi Moartea; 4. Lumea Zeilor; 5. Trezirea Europei. Odată cu această expoziţie a fost lansat şi un catalog care reuneşte în cadrul fiecărei secţiuni o serie de articole care să reliefeze într-o manieră cât mai adecvată originalitatea şi omogenitatea epocii bronzului în Europa. Expoziţia şi catalogul său, în care instituţia noastră este reprezentată prin intermediul celor trei vase de aur care alcătuiesc Tezaurul de la Rădeni (jud. Neamţ), constituie un material deosebit în sprijinul celor care se ocupă cu studiul diferitelor perioade ale epocii bronzului din Europa, punându-le la dispoziţie, alături de un excelent material ilustrativ şi o bibliografie generoasă, câteva dintre cele mai recente studii dedicate unor aspecte diverse care caracterizează comunităţile specifice epocii bronzului, din punct de vedere politic, socio-economic şi religios.

Un alt proiect expoziţional de înaltă ţinută, rezultat al colaborării laborioase dintre Muzeul Naţional de Istorie al României şi instituţia noastră a fost expoziţia „Şapte mii de ani de tezaure de aur în România / Guldskatter Rumänien under 7000 år”, care a avut loc la Medevlhavsmuseet, în Stockholm (Suedia) în intervalul 2 oct. 2004 – 27 feb. 2005. Reunind cele mai valoroase şi semnificative obiecte de artă din preistorie până în mileniul I p.Hr., apropiată ca temă şi volum al pieselor expuse de manifestarea organizată în mare parte de către aceeaşi expozanţi în 1994 la Museum für Vor- und Frühgeschichte – Archäologisches Museum der Stadt Frankfurt am Main, expoziţia, împreună cu catalogul de prezentare editat în condiţii grafice deosebite, la care au contribuit cei mai buni specialişti români în domeniu, a reprezentat, în anul 2004, una dintre cele mai importante manifestări cultural-ştiinţifice româneşti de peste hotare. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ a participat la această manifestare cu un număr de 11 piese, un vas-suport (Cucuteni A2) de la Poduri-Dealul Ghindaru, vasul cu colonete (Cucuteni A3) de la Izvoare, vasul lobat (Cucuteni A-B) de la Piatra Şoimului, amfora (Cucuteni B1) de la Ghelăieşti, altarul şi cei trei idoli antropomorfi (Cucuteni B1) de la Ghelăieşti, un vas binoclu (Cucuteni B1) de la Ghelăieşti, şi două vase de tip Crater (Cucuteni B2) de la Târgu Ocna-Podei.

În perioada 5 mai - 1 noiembrie 2005 instituţia noastră, în cooperare cu Office of the Austrian Provincial Government, Culture and Science Department, cu sediul în Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten (Austria), au convenit la împrumutarea temporară a celor 36 de piese care alcătuiesc complexul „Soborul zeiţelor de la Poduri” (jud. Bacău), în vederea participării la expoziţia internaţională „Misterioasele şanţuri circulareZeitreise Heldenberg. Lauter Helden. Geheimnisvolle Kreisgräben. Niederösterreichische Landesausstellung 2005”. Expoziţia a fost deschisă la Heldenberg, Part „Kreisgräben”, 3074 Kleinwetzdorf (District Hollabrunn), Wimpffengasse 5, Austria. Expoziţia regională a fost gândită pe două paliere importante. Prima parte a fost dedicată eroilor „Lauter Helden”, iar cea de-a doua „misterioaselor şanţuri circulare”. Expoziţia a avut un intens caracter interactiv, vizitatorul fiind introdus într-o cu totul altă lume. În parcul preistoric creat special pentru acest eveniment a fost reconstituit un întreg peisaj din epoca pietrei, fiind reprodus în mărime naturală sistemul circular de şanţuri. Trecând de la acest sistem, în interiorul locuinţelor preistorice alăturate vizitatorul putea el însuşi să aprindă un foc, să coacă lipii sau pâine, să şlefuiască un topor de piatră, să atingă obiecte şi arme, să aducă ofrande idolilor şi să încerce astfel să înţeleagă cum anume trăiau cei care au lăsat posterităţii toate aceste vestigii. Catalogul ştiinţific - F. Daim, W. Neubauer, Zeitreise Heldenberg. Lauter Helden. Geheimnisvolle Kreisgräben. Niederösterreichische Landesausstellung 2005, Horn – Wien, 2005 realizat cu ocazia acestui eveniment reprezintă mai degrabă un instrument de cercetare a perioadei la care se referă expoziţia şi nu o reflectare fidelă a pieselor care o alcătuiesc, reunind o serie de articole de specialitate semnate de specialişti din Austria, Germania, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Ungaria şi România, la care a fost adăugată lista pieselor prezente în expoziţie, fără fotografie.

Începând cu data de 3 iunie 2008, a putut fi vizitată la Historisches Museum din Olten (cantonul Solothurn, Elveţia) expoziţia Arta perioadei neolitice. Vechile culturi din România / Steinzeitkunst. Frühe Kulturen aus Rumänien, tema centrală a acesteia constituind-o prezentarea către publicul european a unei părţi semnificative a capodoperelor principalelor culturi neo-eneolitice româneşti. Cele aproximativ 1.200 de obiecte extrem de valoroase aparţinând patrimoniului cultural naţional, au fost pentru prima dată prezentate împreună într-o expoziţie organizată în afara ţării. Printre acestea s-au numărat Gânditorul de la Hamangia, tezaurul de la Moigrad, modelul de sanctuar de la Căscioarele, macheta de sanctuar cu şapte figurine antropomorfe de la Ghelăieşti, tezaurul de la Brad şi o reconstituire a sanctuarului de la Parţa, precum şi alte obiecte din aur şi ceramică aparţinând patrimoniului naţional român, toate contribuind la încercarea de a realiza o sinteză monografică a evoluţiei neo-eneoliticului din România. Complexul Muzeal Judeţean Neamţ a participat la acest proiect expoziţional cu un număr de 50 de piese, în special ceramică pictată, machete de sanctuar, figurine antropomorfe, piese de podoabă, obiecte de cult din aur, os, aramă, în contextul în care unele dintre piesele excepţionale de patrimoniu pe care le avem în administrare (Soborul Zeiţelor, Sfânta Familie, vasul cu coroană sau vasul cu siluete din aşezarea de la Poduri-Dealul Ghindaru), erau expuse în paralel în cadrul unei alte expoziţii având ca temă culturile Cucuteni-Tripolie la Vatican. Expoziţia a fost deschisă la Olten până la data de 5 octombrie 2008, fiind însoţită şi de un consistent catalog, publicat în limbile franceză, germană, italiană şi engleză, la standul muzeului fiind disponibile numeroase pliante, replici după vase ceramice, expoziţia fiind de altfel amplu prezentată şi prin intermediul a două site-uri internet: www.romanianeolitica.org şi www.steinzeitkunst.ch.

O altă expoziţie internaţională „Una Grande Civilta dell'Antica Europa, V-III millenni a.C.”/ „Cultura Cucuteni - Tripolie, străveche civilizaţie a vechii Europe” a fost organizată în perioada 16 septembrie – 31 octombrie 2008, la Palazzo della Cancelleria, monument arhitectonic unic, de factură renascentistă, situat în perimetrul istoric al Vaticanului. Locaţia aleasă pentru desfăşurarea acestui eveniment a fost cu atât mai apreciată, cu cât acest monument istoric este recunoscut pentru prestigiul implicit pe care îl atribuie evenimentelor culturale pe care le găzduieşte.
Desfăşurată sub patronajul Ministerului Culturii şi Cultelor din România, a Ministerul Culturii şi Turismului din Ucraina şi a Ministerul Culturii şi Turismului din Republica Moldova, organizatori principali fiind Complexul Muzeal Național Moldova Iași și Fundația Cucuteni pentru Mileniul III București, manifestarea a reprezentat un moment inedit la care a participat şi instituţia noastră, fiind pentru prima dată, în cei 125 de ani de la descoperirea civilizaţiei Cucuteni, când s-a realizat o expoziţie care să acopere, prin intermediul pieselor expuse, întreg arealul în care s-a manifestat această străveche civilizaţie.
Evenimentul de la Vatican s-a derulat în cadrul „Programului Naţional de Promovare a Culturii Eneolitice Cucuteni”, anul 2008 fiind declarat „an Cucuteni” în România. Cele mai multe obiecte care au alcătuit expoziţia au provenit de la instituţiile partenere din România (408 piese), urmate de cele din Ucraina (140 piese) şi Republica Moldova (45 piese). Complexul Muzeal Judeţean Neamţ a contribuit la realizarea acestui eveniment cu un număr de 70 de piese, ceramică, plastică antropomorfă şi zoomorfă, cele mai apreciate fiind linguriţa de os în formă de pasăre (Precucuteni III) de la Tîrpeşti, cele două complexe de cult (Precucuteni II) Soborul Zeiţelor şi Sfânta Familie, vasul cu coroană (Precucuteni III), cupa cu protomă ornitomorfă (Cucuteni A2) sau vasul cu siluete (Cucuteni B1) din aşezarea de la Poduri-Dealul Ghindaru, amfora cu capac (Cucuteni B1) de la Ghelăieşti-Nedeia sau vasele de tip crater (Cucuteni B2) de la Tg. Ocna-Podei, precum şi alte obiecte de cult sau vase din toate fazele culturii prezentată de organizatori de manieră cronologică, într-un design cu totul atractiv şi sugestiv totodată.
Atracţia principală a expoziţiei a fost gândită însă de către organizatori să o reprezinte reconstituirea unei locuinţe cucuteniene. Având două încăperi cu suprafaţa totală de circa 30 mp şi o înălţime de circa 3,5 m, locuinţa a fost amenajată la interior cu o laviţă, un cuptor, plase de pescuit, o râşniţă de măcinat cu tot cu grâu si o măsuţă, astfel încât vizitatorii să poată admira majoritatea obiectelor de inventar care ar fi putut să facă parte în acea perioadă dintr-o locuinţă neolitică tipică.
Exponatele au fost însoţite de un decor general al sălii care s-a inspirat din motivele decorative specifice ceramicii pictate, la care s-au adăugat hărţi, reproduceri şi texte explicative cu privire la etapele cronologice de evoluţie ale acestei culturi, la aria de întindere a aşezărilor care o caracterizează şi la capodoperele care o definesc.
Catalogul - L. Stratulat (ed.), Cucuteni Trypillia. A Great Civilization of Old Europe, Roma, 2008 - a fost structurat în două capitole, cel dintâi dedicat prezentării informaţiilor ştiinţifice referitoare la civilizaţia Cucuteni-Tripolie, iar al doilea catalogului propriu-zis al exponatelor.

În ultima parte a anului 2008, Complexul Muzeal Bucovina Suceava a organizat şi coordonat proiectul intitulat „Cultura Cucuteni - Artă şi religie /Kultura Kukuteni – Sztuka i Religia”, prin care pentru prima oară în Polonia, la Muzeul Górnośląskie din Bytom, în Voievodatul Silezia, în perioada 19 nov. – 31 dec. 2008, au fost expuse 255 de piese specifice Culturii Cucuteni.
Expoziţia, care s-a bucurat încă de la deschidere de un deosebit interes din partea vizitatorilor, a fost însoţită de un catalog bogat ilustrat, tipărit în limbile engleză şi polonă, de planşe cu texte explicative, afişe şi pliante în limba polonă. Catalogul (I. Mareş, Cucuteni Culture - Art and Religion /Kultura Kukuteni – Sztuka i Religia, Suceava, 2008) apărut în format redus, de 100 de pagini, a cărei introducere este semnată de dr. Ioan Mareş, beneficiază de contribuţiile descriptive ale pieselor care fac parte din expoziţie.

Periplul pe pământ polonez al acestei expoziţii a continuat la Muzeul de Stat de Arheologie / Panstowowe Muzeum Archeologiczne din Varşovia, începând cu data de 12 septembrie 2009, expoziţia care a beneficiat de un sistem modern de expunere fiind deschisă publicului până pe 14 ianuarie 2010.
Proiectul cultural a reprezentat rodul colaborării dintre Complexul Muzeal Bucovina şi muzeul de acelaşi profil din Varşovia. Realizată în colaborare cu aceleaşi muzee din ţară, la care s-a adăugat de această dată şi Institutul de Arheologie Iaşi, expoziţia a reunit 484 de piese cucuteniene de mare valoare artistică, incluse în categoria Tezaur a patrimoniului cultural naţional din România, diferite tipuri de vase pictate, plastică antropomorfă şi zoomorfă, obiecte de cult din lut ars, piese din silex, os şi metal, expunerea fiind însoţită de grafică, ilustraţie şi hărţi, atât în limba engleză cât şi poloneză.
Cu acest prilej, a fost editat, în condiţii grafice deosebite, catalogul (I. Mareş, CucuteniCulture - Art and Religion /Kultura Kukuteni – Sztuka i Religia, Suceava, 2009) expoziţiei, care include 180 de pagini de text şi imagini color. Coordonatorul general al expoziţiei şi autorul catalogului a fost dr. Ioan Mareş, director general adjunct al Complexului Muzeal Bucovina, care a semnat de altfel şi introducerea acestei lucrări. I s-au adăugat câteva prezentări de sinteză ale principalelor aşezări neo-eneolitice din Moldova care fac obiectul cercetărilor sistematice actuale ale specialiştilor din România, respectiv: Ruginoasa-Dealul Drăghici, jud. Iaşi; Scânteia-Dealul Bodeşti, jud. Iaşi; Feteşti-La Schit, com. Adâncata, jud. Suceava; Fulgeriş-La Trei Cireşi, com. Pânceşti, jud. Bacău; Poduri-Dealul Ghindaru, com. Poduri, jud. Bacău.

Prima expoziţie românească de arheologie pe continentul nord-american, „The Lost World of Old Europe – The Danube Valley 5000-3500 BC/ Lumea pierdută a Vechii Europe: Valea Dunării între anii 5000 şi 3500 î.Hr.” organizată de Institute for the Study of Ancient World (ISAW - Institutul de studii ale lumii vechi, al Universităţii New York) şi Muzeul Naţional de Istorie a României, cu sprijinul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi al Institutul Cultural Român din New York, a fost vernisată la New York pe 10 noiembrie 2009, rămânând la dispoziţia publicului american până la 25 aprilie 2010. Cele 175 de piese din patrimoniul naţional, la care s-au adăugat artefacte deja celebre din colecţii muzeale provenind din Bulgaria şi Republica Moldova, ilustrând teme diverse, precum figura umană în plastica neolitică, simbolistica bunurilor de prestigiu, reprezentările conceptuale de case, gospodării şi comunităţi, arta şi sacrul transpuse în forme ceramice şi decoruri ceremoniale, simbolurile precursoare scrierii şi reprezentări stilizate ale panteonului neolitic, au oferit publicului de peste ocean contactul cu una dintre cele mai prestigioase culturi preistorice europene, Cultura Cucuteni, renumită prin intermediul veritabilelor sale expresii artistice de ceramică pictată. Ineditul acestei manifestări l-a constituit faptul că pentru prima oară, mai mult de 250 de artefacte de acum şapte milenii şi de provenienţă majoritar românească, de pe continentul european, au fost supuse atenţiei publicului american. Organizatorii au încercat să exemplifice cât mai elocvent zona de emergenţă, reprezentată azi de sud-estul Europei, a unor produse culturale de excepţie, care exprimau un înalt nivel de creativitate. Ceramica pictată, figurinele antropomorfe preponderent feminine, ornamentele de aur şi din cupru şi, nu în ultimul rând, prezentaţi pentru prima dată împreună în cadrul uneia şi aceleiaşi expoziţii, emblematicul „Gânditor de la Hamangia”, unul dintre cele mai celebre obiecte de artă din Europa preistorică şi fratele său, mai puţin cunoscut, „Gânditorul de la Târpeşti”, modelat de creatorii culturii Precucuteni, reprezintă dovada vie a faptului că, mult înainte de Egipt şi Mesopotamia, spaţiul carpato-dunărean – reprezentat prin culturile neo-eneolitice Cucuteni, Boian, Gumelniţa, Hamangia, Vădastra sau Vinča – a fost unul dintre cele mai sofisticate leagăne de civilizaţie preistorică. Catalogul (D. W. Anthony, J. Y. Chi, The Lost World of Old Europe – The Danube Valley 5000-3500 BC,  Princeton, Oxford, 2009, 255 p.) expoziţiei, publicat în engleză la Princeton University Press de dr. David W. Anthony împreună cu directorul asociat al ISAW pentru expoziţii, Jennifer Y. Chi, reuneşte, în principal, eseuri ale unor experţi din Marea Britanie, Franţa, Germania, SUA şi România având ca subiect cercetări referitoare la descoperirile Vechii Europe.

Impactul impresionant pe care l-a avut acest important proiect cultural româno-american asupra publicului de peste ocean, a constituit o recomandare fermă pentru itinerarea întregii expoziţii în două din centrele academice europene de cel mai înalt rang. Prima destinaţie a acestui important eveniment cultural, susţinut de această dată de sprijinul generos oferit de Fundaţia Leon Levy, s-a materializat la Oxford (Regatul Unit al Marii Britanii), în intervalul 20 mai – 15 aug. 2010, în cadrul celui mai vechi muzeu britanic, Ashmolean Museum of Art and Archaeology al Universităţii Oxford, instituţie universitară şi de cultură cu o prestigioasă reputaţie internaţională.

În perioada 7 octombrie 2010 - 10 ianuarie 2011 Muzeul de Artă Cicladică din Atena a găzduit expoziţia „The Lost World of Old Europe. The Danube Valley. 5000-3500 BC …and the relations between Greece and the Balkans in the Neolithic period”. Având ca precursori ai acestui demers de excepţie expozanţi avizaţi din New York şi Oxford, Muzeul de Artă Cicladică din Atena, administrator al unui patrimoniu cultural impresionant, dedicat studiului şi promovării culturilor preistorice egeene şi cipriote axate îndeosebi pe arta cicladică a mileniul III BC, moştenit în principal din colecţia iniţiată de Nicholas şi Dolly Goulandris, a ridicat la un nivel cu totul fastuos periplul „iniţiatic”, am putea spune, al artefactelor culturilor neo-eneoliticului din România, Republica Moldova şi Bulgaria, care stau mărturie începutului civilizaţiilor pe continentul european.

Expoziţia temporară a fost dezvăluită publicului într-o atmosferă deosebit de elitistă, datorată în mare măsură splendidului monument de arhitectură, Vila Stathatos, operă a arhitectului bavarez Ernst Ziller, care împleteşte în mod graţios elemente de arhitectură greacă şi romană cu canoanele clasicismului romantic, pentru a zămisli una dintre cele mai impozante creaţii ale Europei secolului al XIX-lea. Construită în 1895 ca reşedinţă a familiei Othon şi Athina Stathatos, cărora le-a aparţinut până în 1938, clădirea care între timp a servit ca sediu pentru diverse ambasade şi reşedinţă de protocol a unor personalităţi, a fost începând cu 1991 încredinţată de către Statul Grec reprezentanţilor Fundaţiei Goulandris, cu scopul de a constitui un spaţiu adecvat pentru expoziţiile temporare organizate sub egida Muzeului de Artă Cicladică din Atena. Cele mai multe dintre aceste exponate reprezintă figurine din lut şi piatră, ceramică, ornamente din aur şi argint, unelte de piatră şi aramă, pintadere şi impresionante modele miniaturale de locuinţe, unele dintre ele aflându-se pentru prima dată într-o astfel de expoziţie de sinteză de o asemenea anvergură şi valoare istorică şi ştiinţifică.

Participarea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ la manifestări de prestigiu constituie un imbold pentru cercetarea, valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional avut în administrare, contribuind în mod concret la încheierea de noi legături şi parteneriate cu instituţii de profil din ţară şi din străinătate, în scopul unei mai bune cunoaşteri a culturilor neo-enolitice şi în special a civilizaţiei Cucuteni.